Language Policy

The Society is committed to giving equal status to Welsh and English. Its website will be presented in Welsh and English as resources allow, and we will endeavour to translate materials received in only one language. However, where this is not possible, or appropriate, the information will be reproduced in the language in which it is received.

Polisi Iaith

Cyflwynir y wybodaeth a gynhyrchir gan CMC yn Gymraeg a Saesneg os yn bosibl. Gwneir ymdrech i gyfieithu yr hyn a dderbyniwn mewn un iaith. Os na fydd hyn yn bosibl neu’n gymwys, bydd y wybodaeth yn cael ei atgynhyrchu yn yr iaith wreiddiol.